novinky

 

kurz herectva

kurz herectva

Herecký kurz je určený všetkým, ktorí majú záujem rozvíjať svoj talent a pracovať na sebe. Cieľom kurzov je aby si jeho účastníci odniesli vedomosti a praktické herecké skúsenosti, ktoré budú môcť využiť pri verejnom vystupovaní na javisku (hereckom, speváckom, moderátorskom…), účinkovaní v TV či reklame, castingoch, prijímacích pohovoroch na umelecké školy atď.

Prostredníctvom osvedčenej metódy ruskej hereckej školy sa budeme postupne učiť ovládať svoje telo, myseľ a emócie. Cez kreatívne cvičenia budeme tiež rozvíjať prácu v skupine, prácu s dramatickým či iným textom, javiskový pohyb, rytmiku, výtvarné cítenie a pod. Výsledky spoločnej práce predstavíme pozvanej verejnosti vo forme krátkej autorskej inscenácie, v ktorej budú účinkovať účastníci kurzu.

Herecké kurzy bude viesť divadelná režisérka Naďa Uherová, ArtD., ktorá sa lektorskej činnosti venuje takmer 10 rokov. Otvárame pre vás 2 skupiny, pre tínedžerov a pre dospelých (so zameraním na herecké cvičenia pre spevákov). Zároveň Vám ponúkame možnosť využiť individuálne hodiny a konzultácie, na ktorých sa Vám lektorka bude plne venovať a zameria sa s Vami na oblasť, ktorú potrebujete momentálne najviac rozvíjať.

rehabilitácia hlasu

rehabilitácia hlasu

Fenomén ľudského hlasu stále v sebe skrýva niečo neodhalené… Niekto považuje hlas za zrkadlo ľudskej duše, podľa iných je hlas periodické chvenie vzdušného stĺpca nad hlasivkami so zosilnením určitých frekvencií v rezonančných priestoroch tela.

Dnes sa ľudská práca stále viac posúva do oblasti komunikácie. V Bratislavskom kraji žije množstvo hlasových profesionálov, ktorí používajú hlas ako prostriedok pri výkone svojho povolania. Vzhľadom na tento jav, hlasových porúch pribúda. Na druhej strane pribúdajú a skvalitňujú sa vyšetrovacie metódy a možnosti liečby hlasových porúch. V prípade hlasového problému je potrebné zabezpečiť kvalitné vyšetrenie, adekvátnu liečbu a následne vhodnú rehabilitáciu hlasu, ktorú poskytujeme práve v našej speváckej škole Mariael. Liečba môže byť konzervatívna (hlasová hygiena, lieky, hlasové cvičenia a iné) alebo chirurgická (operácie hlasiviek v rámci jednodňovej chirurgie). Preto sme vytvorili spoluprácu s MUDr. Branislavom Lorencom, ktorý vykonáva diagnostiku porúch hlasu osvedčenou sofistikovanou metódou – videolaryngostroboskopiou na ORL a Foniatrickej ambulancii v poliklinike Euromedix v rámci siete ProCare na Betliarskej ulici v Petržalke.

akciová ponuka

akciová ponuka

Platí na 10 vyučovacích hodín spevu (1hodina = 60 minút) za zvýhodnenú cenu 250,- eur s DPH. Kurz je nutné absolvovat do 11 týzdňov od jeho zakúpenia. Akciový balík je možné zakúpiť aj opakovane.